Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej

Projekt

Zapraszamy

Do bezpłatnego udziału w projekcie pod nazwą: „Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej w Gminach Węgierska Górka i Rajcza” zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gmin Węgierska Górka i Rajcza.

Zaplanowane działania:

 1. Aktywna integracja i usługi społeczne:
  1. Pracownik socjalny
  2. Coach motywacyjny
  3. Trening umiejętności społecznych
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne
 3. Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
 4. Specjalista ds. zatrudnienia
 5. Specjalista ds. finansów - księgowy
 6. Spotkanie edukacyjne:
  1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
  2. Gospodarowanie zasobami i budżetem domowym
 7. Wyjazdy edukacyjne:
  1. Katowice: Muzeum Śląskie
  2. Bielsko-Biała: udział w spektaklu teatralnym
 8. Porady radcy prawnego
 9. Spotkania edukacyjne:
  1. Warsztaty kulinarne
  2. Zajęcia z dietetykiem
 10. Pikniki:
  1. Inauguracja projektu: Węgierska Górka
  2. Zakończenie projektu: Rajcza
 11. Spotkania tematyczne:
  1. Spotkanie noworoczne z tradycją
  2. Spotkanie przy ognisku

Czas realizacji projektu: 01.09.2019–31.08.2020. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja udziału w projekcie
Zaproszenie

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 508 251 737

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: projektygorka@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Biura projektu przy ul. Parkowej 5 w Węgierskiej Górce.

Edyta Sikora z siedzibą w Węgierskiej Górce, przy ul. Zacisze 6 realizuje projekt pn.: „Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej w gminach Węgierska Górka i Rajcza”. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gmin Węgierska Górka i Rajcza.


Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.4. – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.