Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej

Do bezpłatnego udziału w projekcie pod nazwą: „Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej w Gminach Węgierska Górka i Rajcza”zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gmin Węgierska Górka i Rajcza.